PARSİYELLojistik sektörünün çözümlerinden biri olan parsiyel taşımacılık, anlam bakımından herhangi bir ürünün veya malın tümüyle değil, parça olarak taşınması demektir. Bu taşımacılık türünde genel olarak aynı rotada bulunan yol üzerinde birden fazla müşterinin yükü taşınabilmektedir.

Özellikle maliyet açısından diğer taşıma türlerine göre daha avantajlı olan bu seçenekte, komple araç kiralama yerine, yükler aynı araca yüklenmektedir. Böylece düşük yoğunluktaki yükler için büyük araç maliyetlerinden tasarruf edilmektedir. Maliyet hesaplamalarında, taşınacak olan yükün ölçüsü, adeti ve tonajı gibi etkenler önem kazanır.