KURUMSAL SORUMLULUK

Doğa Nimettir, Doğa Geleceğimizdir, Doğayı Çok Seviyoruz, Severken Koruyoruz...Müşterilerimize ve topluluğa karşı taahhütlerimiz

KAF Global, gerçek müşteri memnuniyeti, çevresel sürdürülebilirlik ve iyi kurumsal vatandaşlık konusundaki derin taahhüdü ile yönlendirilir. Müşterilerimize ve hizmet verdiğimiz topluluklara karşı sorumluluğumuz, iş ve kurumsal sorumluluk stratejilerimiz arasındaki net bir uyum temel alınarak oluşturulmuştur. Çevreye duyarlı ürünlerin piyasaya sürülmesi veya çalışanlarımızın yerel topluluklara zaman ve beceri kazandırması yoluyla KAF Global, sorumlu iş yapma ve kurumsal vatandaşlık kimliği ile bilinir.


Kurumsal Yönetim

KAF Global olarak çalıştığımız tüm şirketler ve ülkeler tarafından iyi kabul görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Açık ve net bir şekilde iletilen Etik Kuralları ve İş Ahlakı Tüzüğü olması, bu çabanın önemli bir parçasıdır. Etik davranış ve davranış kurallarımızı etkili bir şekilde caydırmak ve dürüst ve etik davranışı teşvik etmek için tasarladık. Beş temel ilkeye dayanmaktadır:

İşimizin yürütülmesinde dürüst ve adil olacağız.Tüm yasalara ve ruhuna sıkı sıkıya bağlı kalacağız.Yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak için gayret göstereceğiz.İyi kurumsal vatandaş olacağız.Yasalara uyacağız ve iş yaptığımız her ülkede yerel olarak kabul edilmiş iyi kurumsal vatandaşlık standartlarına uyacağız.Karşılıklı saygı, açıklık ve bireysel bütünlüğü besleyen bir çalışma ortamını destekleyecek ve sürdüreceğiz.
KAF Global Etik ve İş Ahlakı Tüzüğü yalnızca çalışanlarımız için değildir. KAF Global denetimine tabi tüm danışmanlar ve sözleşme çalışanları, yerel kanunlar ve istihdam yönetmelikleri uyarınca Etik ve İş Ahlakı Tüzüğümüzü bildirir ve bunlara uymaları beklenir.Kalite Yönetimi

KAF Global’daki kalite yönetimi, müşterilerimizin ticari hedeflerini destekleyerek müşteri memnuniyetini artırmak için şirket çapında bir yol izlemeye başlar. Araştırma ve geliştirme ve ürün uygulama, satış ve müşteri desteği, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler üretmek ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak veya artırmak için devam etmekte olan iyileştirmeleri uygulamaya kadar her konuda etkin süreçler geliştiririz.
Kalite yönetim sistemimiz ISO-9001: 2000 standartlarına uygun olacağını taahhüt ederiz.Çevre Yönetimi

Daha temiz, daha güvenli bir dünyaya adanmış

KAF Global, çalıştığımız topluluklardaki çevresel etkimizi en aza indirgeme konusundaki kararlılığımızla övünürüz.
KAF Global, kendimizi ev dediğimiz topluluklarda dürüstlük ve sorumluluk sahibi olarak çalıştırmakla yükümlüdür. Faaliyetlerimizin ve ürettiğimiz ürünlerin çevresel yönleri ile ilgili tüm standartlara, yönetmeliklere ve şartlara uyuyoruz.
KAF Global, ISO 14001 çevre yönetim standardının imza sahibi olmak için çalışmakta ve çevreyle ilgili işyeri faaliyetlerimizdeki olumsuz etkileri azaltmak için standardın kurallarını takip etmektedir.
KAF Global, daha temiz ve daha güvenli bir dünya yaratmaya kararlılıkla bağlı kalırken, kalite ve uygun maliyet çözümleri ile istikrarını sürdürmeye kararlıdır.


Bilgi Güvenliği Yönetimi

KAF Global ile çalışmak…

Birbirine bağlı iş dünyasında, çok sayıda bilgi yaratılır ve tüketilir: müşteri kayıtları, çalışan verileri, ortak ayrıntıları, kendi kurumsal bilgilerimiz. KAF Global, bilgileri en değerli varlıklarımızdan biri olarak görüyor ve korumak için büyük özen gösteriyoruz. Bu nedenle, bilgi güvenliği yönetim sistemimizi başlatmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için Uluslararası Standardizasyon Örgütü standartlarına uyuyoruz.


KAF Global ve ISO / IEC 27001

ISO / IEC 27001, bir şirketin bilgi güvenliği yönetim sisteminin (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan denetlenebilir bir uluslararası standarttır. Standart, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerinin seçimini sağlamak üzere tasarlanmıştır ve halen mevcut olan bu standarttır.
Standart, KAF Global’in bilgi güvenliği yönetim sistemimizi kurmak, uygulamak, çalıştırmak, izlemek, gözden geçirmek, korumak ve geliştirmek için bir süreç yaklaşımı sağlamasını gerektirir. Uyumluluğumuz, bilgi varlıklarımızı korumamıza yardımcı olduğuna ve iş yaptığımız işletmelere ve bireylere, özellikle de çoğunlukla bilgileri yöneten müşterilerimiz için ek güvence sağlamamıza yardımcı olduğuna inanıyoruz.

Akreditasyon, bilgilerinin doğru şekilde korunduğundan emin olmaya yardımcı olur.
Tabii ki, ISO / IEC 27001 uyumluluğu da KAF Global’e de fayda sağlar. Bağımsız olarak şunu kanıtlıyor:
İç kontrollerimiz, kurumsal yönetişim ve iş sürekliliği gereksinimlerini karşılar.Şirket bilgilerinin korunması için yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyulmaktadır.Herhangi bir şirket riskleri düzgün şekilde tanımlanır, değerlendirilir ve yönetilir ve bilgi güvenliği süreçleri, prosedürleri ve dokümantasyonları biçimlendirir.Tüm müşteri, ortak ve çalışan bilgilerinin güvenliği çok önemlidir.